Posted on

ČERNIKA-FORTE-istrazivanje sa ruske klinike

cernika forte

Ovlašćeni prevod sa ruskog jezika
DOPUNSKA INFORMACIJA
(obavezna informacija za korisnike se nalazi na pakovanju)
E V A L A R
Kompleks vitamina za vid br. 1 u Rusiji
“ČERNIKA – FORTE”
Černika-forte sa vitaminima i cinkom
Černika-forte sa luteinom
Za odrasle i decu preko 3 god.
“ČERNIKA-FORTE” sa vitaminima i cinkom” – sadrži antocijane borovnice i
dnevnu dozu vitamina i cinka, neophodnih za svakodnevno održavanje vida,
naročito prilikom većih opterećenja očiju.
Biološki aktivne materije borovnice (antocijani, organske kiseline, karotini, pektinske
materije, mikroelementi), koje deluju u kompleksu sa vitaminima grupe B, vitaminom C,
rutinom i cinkom:
– pomažu ukloniti napetost očiju i poboljšati vid;
– čuvaju oči od umora i nadražaja;
– poboljšavaju adaptaciju vida u tami;
– učvršćuju zidove krvnih sudova, uljučujući i očno dno;
– imaju pozitivan efekat u slučaju narušavanja funkcionalnog stanja organa
vida, usled nedostatka vitamina i mikroelemenata.
“ČERNIKA-FORTE” sa luteinom” – sadrži ceo kompleks “Černika-forte” sa
vitaminima i cinkom”, za svakodnevno održavanje vida, dopunjen luteinom –
karotinoidom, koji ima zaštitnu funkciju mrežnjače oka.
Mrežnjača je očno tkivo, koje se sastoji od osetljivih na svetlo ćelija i nervnih vlakana i
višak svetlosti može da dovede do njenog oštećenja.
Oko ima pouzdani sistem zaštite od opasnosti fotopovrede, čija je glavna komponenta
lutein. Što je veća gustina luteina u mrežnjači, time je manji rizik od povrede.
Smanjenjem zaštitne funkcije, zbog nedostatka luteina u ishrani, dolazi do distrofije
pigmentnog sloja mrežnjače (makulodistrofije), što može da dovede do potpunog
gubitka vida. U današnje vreme to je najrasprostranjeniji uzrok slepila kod ljudi starosti
preko 60 godina.
Lutein igra važnu ulogu u prevenciji oboljenja očiju.
Informacija o aktivnim sastojcima i njihovim svojstvima:
Antocijani borovnice stimulišu sintezu i regeneraciju očnog pigmenta rodopsina,
povećavajući oštrinu vida, poboljšavajući vid u tami i pri sniženom osvetljenju. Pri tom
se ubrzava proces obnove mrežnjače i smanjuje umor očiju od dugotrajnog posla.
Kompleks bioflavonoida borovnice i rutina sa vitaminom C učvršćuju vaskularni
zid, stimulišu cirkulaciju krvi u organima vida, umanjujući rizik od izliva krvi, normalizuju
očni pritisak.
Kompleks vitamina grupe B je neophodan za održavanje normalnog unutarćelijskog
metabolizma očnog tkiva.
Vitamin B1 povećava radnu sposobnost organa vida, a njegov nedostatak izaziva
slabost mišića, uključujući i očna tkiva. Nedostatak vitamina B2 izaziva: crvenilo očiju
(hiperemija), osećaj pečenja u očima i očnim kapcima, Osim toga, njegov nedostatak
često povezuju sa kataraktom. Usled nedostatka vitamina B6 može doći do povećanog
naprezanja i trzanja očiju.
Cink je neophodan za stvaranje osnovnog očnog pigmenta rodopsina i provođenja
svetlosnih signala kroz mrežnjaču, zahvaljujući čemu štiti oči od povreda izazvanih
jakim svetlom, ultraljubičastim i drugim vidovima stresa. Nedostatak cinka povezuje se
sa abrazijom mrežnjače, sniženjem osetljivosti na boje, obrazovanjem katarakte.
Lutein i zeaksantin, koji je nastao od njega u tkivu oka, su glavne komponente
ekranizovanog i antioksidantnog sistema zaštite oka od štetnog delovanja svetlosti,
posebno njene najagresivnije vrste – ultraljubičastog zračenja.
“ČERNIKA-FORTE” sa vitaminima i cinkom” pakovanje:
tablete 0,25g, sa prevlakom, pakovanja po 50, 100 ili 150 tableta.
“ČERNIKA-FORTE” sa vitaminima i cinkom” u pakovanjima po 50 i po 100 tableta u
sastavu ima šećer; u pakovanju po 150 tableta ne sadrži šećer.
“ČERNIKA-FORTE” sa luteinom” pakovanje:
tablete 0,25g sa prevlakom, u pakovanju po 50 tableta sadrži šećer.
Tablete “Černika-forte” sa vitaminima i cinkom”, sa prevlakom, u prelomu imaju boju od
sive do sivo-ljubičaste, sa dopuštenim tamnim i svetlim granulama. Prilikom kvašenja
tablete, na prelomu se pojavljuje jaka ljubičasta boja, koja potvrđuje naličje u
sastavu ekstrakta borovnice.
Evalar – poklon zdravlja !
Kvalitet, kome se može verovati !
Izveštaj na temu
REZULTATI KLINIČKE APROBACIJE
BAD “ČERNIKA-FORTE”
1. Hemijski sastav i kratka karakteristika komponenti BAD “Černikaforte”
Aktivni sastojci BAD “Černika-forte”: sušeni, isitnjeni plodovi borovnice,
kompleks vitamina i mikroelement cink, koji omogućavaju oporavak više funkcija
optičkog aparata.
Neaktivni sastojci BAD “Černika-forte”: mikrokristalna celuloza, magnezijum
(stearat).
Borovnica obična (Vaccinium murtillus L.) je biljka iz porodice brusnica.
Lekovitim se smatraju plodovi i lišće biljke. Plodovi sadrže antocijane (do 5%),
flavonoide, šećer (do 30%), karotin (1,6 mg/%), vitamin C (6mg/%), vitamin B (0,04
mg/%),gvožđe (do 16 mg/%), bakar (do 0,1 mg/%),mangan (4 mg/%), cink (0,4 mg/%),
pektinska jedinjenja (0,6%), organske kiseline, tanine (pirokatehinske grupe), glikozit
mertilin.
Biohemijski sastav plodova borovnice pozitivno utiče na optičku funkciju oka u
celosti. Antocijani, koji su sastavni deo borovnice, imaju protivupalnu aktivnost i
učvršćuju kapilare, ubrzavaju obnavljanje mrežnjače oka. Flavonoidi ( rutin, kvercetin)
poboljšavaju snabdevanje oka krvlju i smanjuju krtost kapilara.
Kompleks vitamina grupe B je neophodan za održavanje normalnog
unutarćelijskog metabolizma očnog tkiva: B1 (tiamin) poboljšava razmenu materije u
ćelijama; nedostatak vitamina B2 (riboflavin) i B6 (piridoksin) izaziva crvenilo očiju
(hiperemija). Riboflavin smanjuje umor očiju, njegov nedostatak često povezuju sa
kataraktom.
Aktivne materije borovnice, vitamin C sa bioflavonoidima stimulišu cirkulaciju krvi
u organima vida, normalizuju očni pritisak i imaju izražena antioksidantna svojstva,
odnosno sprečavaju povredu očnog tkiva slobodnim radikalima. Osim toga, imaju
protivmikrobni efekat i doprinose zalečenju povreda.
Cink štiti oči od povreda izazvanih jakim svetlom, učestvuje u reakcijama
antioksidacije, održava normalan nivo vitamina A u krvi. Nedostatak cinka povezuje se
sa abrazijom rožnjače, razvojem retrobulbarnog neuritisa, blefaritisa, smanjenjem
osetljivosti na boje, obrazovanjem katarakte. Dopunski unos cinka može da pomogne
kod pogoršanja vida.
Sastojci BAD «Černika-forte» – hranljive materije, pravilno izbalansirane i
uzajamnodelujući, doprinose poboljšanju stanja očiju.
2. Zadaci ispitivanja
– Ustanoviti zajedničko delovanje na organ vida kompleksa vitamina grupe B, C,
PP, borovnice i cinka.
– Odrediti karakter i učestalost pojava sporednih efekata BAD «Černika-forte».
3. Protokol kliničkog ispitivanja BAD «Černika-forte»
Naziv ispitivanja: proučavanje efikasnosti profilaktičkih osobina BAD «Černikaforte
» u grupi dece, koja posećuju specijalizovanu dečiju predškolsku ustanovu za
decu, i koja imaju smetnje u funkcionisanju organa vida.
Ukupno je uzeto 21 dete, uzrasta od 3 do 7 godina:
– sa urođenom razrokošću – 2 dece;
– sa astigmatizmom – 9 dece;
– sa neurocirkulatornom distonijom – 2 dece;
– sa miopijom prvog stepena– 7 dece;
– sa naslednom pigmentnom degeneracijom mrežnjače, miopijom drugog stepena
– 1 dete.
Cilj ispitivanja: proučiti mogućnost primene preparata BAD «Černika-forte» kao
prirodnog sredstva za poboljšanje oštrine vida, poboljšanje krvotoka na očnom dnu,
smanjenje umora očiju, kao sredstvo za prevenciju progresije očnih oboljenja kod
dece.
Karakteristika BAD «Černika-forte», šema lečenja, način lečenja:
BAD «Černika-forte», proizvođača ZAO «Evalar», proizvodi se u obliku tableta,
težine 0,25 gr. Uzimajući u obzir bolesti, karakter promena na očnom dnu kod
ispitivane dece, njihov uzrast, preparat se davao po 1 tableta 2 puta na dan u toku
jela u periodu 2 meseca.
Trajanje ispitivanja – 70 dana.
Kriterijumi uključenja ispitanika u grupu
Dokumentovane i potvrđene od strane lekara oftalmologa i pedijatra
gorenavedene dijagnoze.
Kriterijumi isključenja
Naličje alergijskih oboljenja, vezanih za individualno nepodnošenje lekovitih trava
i vitamina.
Tok ispitivanja
3-5 dana pre početka ispitivanja decu je pregledao očni lekar, ispitujući očno dno,
proveru oštrine vida i periferna polja vida (kod dece starije od 4 godine).
Urađena je opšta analiza krvi sa brojem eritrocita, hemoglobina, leukocita,
leukocitne formule, SOE.
Kontrolno ispitivanje je urađeno u roku od 5 dana posle terapije preparatom.
Posmatranje su vršili u očnom kabinetu specijalizovane dečije predškolske
ustanove oftalmolog-konsultant date ustanove, zajedno sa medicinskom sestrom.
Lečenje je vršeno ambulantno: u ustanovi i kod kuće, pod kontrolom medicinske
sestre i pedijatra navedene ustanove.
Rezultati obavljenog ispitivanja
1. Dinamika kod organa vida
Tabela 1
Naziv pokazatelja Bilo je oštećeno na
početku lečenja
Poboljšanje posle
terapije apsolutno
Pokazatelj
poboljšanja poste
terapije, %
1. Poboljšanje oštrine
centralnog vida za 10-
15%
17 11 64,7
2. Širenje perifernog
vidnog polja za 15 0
12
(uzimajući u obzir uzrast dece)
7 58,3
3. Poboljšanje stanja 21 18 85,7
očnog dna
Ustanovljen je pozitivan uticaj BAD «Černika-forte» kod ispitivane dece sa
primetnim, uključujući i sa urođenim poremećajima organa vida:
– kod 64,7% povećana je oštrina vida za 10-15%;
– kod 58,3% proširilo se periferno vidno polje za 150;
– kod 85,7% popravilo se stanje očnog dna.
Ocena vida u tami, kao i umora očiju, nije rađena zbog uzrasta dece.
2. Promene krvne slike.
Kako su pokazala ispitivanja kod dece, koja su imala hemoglobin 110 g/l i manje,
on se povećao u proseku za 5-10g/l, primećena je normalizacija broja eritrocita kod
njihovog smanjenja (kod 4 dece). Kod drugih parametara krvi, nije bilo suštinske razlike
pre i posle primene preparata «Černika-forte».
3. Zaključak
Posle terapije BAD «Černika-forte» kod ispitivane dece sa značajnim i urođenim
poremećajima organa vida, kod 18 dece od 21 poboljšalo se stanje očnog dna (85,7%),
što je omogućilo proširenje perifernog vidnog polja kod 7 dece od 12 (uzimajući u obzir
uzrast dece), kod 11 dece od 17 (64,7%) povećana je oštrina vida.
Kod dece, koja su koristila BAD «Černika-forte» primećeno je opšte zdravstveno
poboljšanje, popravio se apetit, povećala se pokretljivost, popravilo se psihoemocionalno
stanje; 12 dece od 21 je dobilo na težini od 500 do 1000 gr.
Kod dece, koja su imala anemiju prvog stepena porastao je broj eritrocita i
hemoglobina u krvi.
Analiza kliničkih ispitivanja je pokazala, da preparat ima pozitivno adaptogeno i
trofično delovanje kod različitih oftalmoloških patologija, značajno poboljšava stanje
očnog dna, što pruža mogućnost da se koristi kao preventiva poremećaja funkcija očiju
kod dece, i da uspori napredovanje postojeće patologije organa vida.
U toku uzimanja preparata i posle nije bilo neželjenih reakcija.
Preporučena doza BAD «Černika-forte»:
deca od 3 do 7 godina po jednu tabletu 2 puta dnevno,
deca od 7 do 12 godina po jednu tabletu 3 puta dnevno,
deca preko 12 godina po 2 tablete 2 puta dnevno.
Uzimati 2-3 meseca.
Zaključak: BAD «Černika-forte» može da se preporuči kao prirodno sredstvo za
jačanje i kao sredstvo za prevenciju poremećaja vida kod dece.
Oftalmolog dečije poliklinike
Gradske bolnice br.1 (potpis, pečat) M.I.Stagis
Verodostojnost ovog prevoda sa ruskog na srpski jezik potvrđujem svojim potpisom i
overavam pečatom.
Daniela Vučinić
sudski tumač za ruski jezik
naimenovana rešenjem Ministarstva
pravosuđa i uprave RS
br. 01/2-704-29/96 od 23.08.96
Evalar – poklon zdravlja !
Kvalitet, kome